biznis mentoring

Biznis mentoring

Profesionálne biznis konzultácie a druhý pohľad pre malé a stredné podniky

Napíšte nám

Ste podnikateľ, ktorý chce rozvíjať svoje podnikanie, ale neviete, kde začať? Cítite sa preťažení a neviete, ako postupovať ďalej? Biznis konzultácie formou našej služby biznis mentoringu je tu na to, aby vám pomohola ujasniť si vašu víziu, stanoviť si jasné ciele a podniknúť kroky na dosiahnutie vytúženého úspechu.

Biznis mentoring je navrhnutý tak, aby bol flexibilný a prispôsobený vašim individuálnym potrebám. Biznis konzultácie ponúkame formou individuálneho stretnutia so skúsenými biznis mentormi, ako aj celý rad nástrojov, ktoré vám pomôžu uspieť.

1100+

Odmentorovaných hodín

90+

Individuálnych klientov

13.000+

Projektových hodín

Čo môžete očakávať od biznis mentoringu v condu?

Biznis konzultácia je teória, ktorá vám dáva smer a pomáha budovať stretégiu, ktorou chceme vaše podnikanie ďalej rozvíjať pomocou skúseného biznis mentora. V condu si pevne si stojíme za našimi poznatkami, a preto sme pripravení biznis konzultáciu pretaviť priamo do praxe. Biznis mentoring je možné kombinovať aj s inými podpornými službami ako Virtuálny CFO alebo virtuálna asistentka.

Príbeh. Hodnota. Prínos.

Prečo biznis konzultácia?

Biznis mentoring je založený na princípe pochopenia vášich cieľov a motivácie, určenia konkrétnych krokov a stratégií na ich dosiahnutie. Pravidelné biznis konzultácie pomáhajú udržať momentu a vy sa môžte sústrediť na dosiahnutie vaších cieľov.

Skvelé výsledky vznikajú pochopením potrieb našich klientov

Krok 1. - Prečo robíte to, čo robíte

Veríme, že uspešná bizni konzultácie je v tedy, ak biznis mentor pochopí váš cieľ. Následne motivácie je kľúčom k budovaniu úspešného podniku. Naši biznis mentori vám pomôžu objasniť vaše hodnoty, víziu a poslanie, ako aj zosúladiť vaše podnikanie s osobnými cieľmi.

hrozby

Hrozby adresujeme spoločne

- Nejasné ciele a očakávania

- Nezhody v tíme

- Neúčinný akčný plán

výsledky

Kroky k úžasným výsledkom

- Identifikujeme aktivity, ktoré v súlade s vašimi hodnotami prinesú okamžitý pozitívny dopad

- Podrobne popíšeme problémové oblasti a pripravíme potrebné vstupy pre analýzu

Krok 2. - Stanovenie konkrétnych krokov

Keď už jasne chápete svoje "prečo", je biznis konzultácia sa zameria na určenie konkrétnych krokov a stratégií, ktoré musíte podniknúť, aby ste dosiahli svoje ciele. Naši biznis mentori s vami budú spolupracovať na vytvorení plánu a pomôžu vám rozdeliť vaše ciele na zvládnuteľné kroky.

hrozby

Hrozby adresujeme spoločne

- Zložitosť a nejasnosť zadania

- Ťažkopádna denná operatíva

- Kontraproduktívna tímová práca

výsledky

Kroky k úžasným výsledkom

- Zadanie rozdelíme na malé úlohy, ktoré sa dajú ľahko splniť

- Identifikujeme kľúčových partnerov, ktorých zmeny sa môžu dotknúť

Krok 3. - Dosahovanie cieľov

Po vypracovaní jasného plánu je čas začať konať. Biznis konzultácia sa mení na pravidelné dosledovanie míľnikov. Naši mentori vám poskytnú podporu a poradenstvo, ktoré potrebujete na realizáciu svojho plánu a dosiahnutie pokroku pri dosahovaní svojich cieľov. Pomôžeme vám prekonávať výzvy, zostať zodpovedným a oslavovať vaše víťazstvá na tejto ceste.

hrozby

Hrozby adresujeme spoločne

- Nekonzistentná denná operatíva

- Nemerateľné KPIs

- Chybne nastavené ciele

výsledky

Kroky k úžasným výsledkom

- Osvojíme si konzistentné návyky, aby sme zabezpečili predvídateľnosť a stabilitu

- Nastavíme kľúčové ukazovatele výkonnosti a zautomatizujeme reporting

Prípadová štúdia Kinekus

Kinekus je sieť 12 kamenných predajní na Slovensku, jednej v Česku, online obchod a veľkoobchod s ročnou tržbou cez 35 mEur. Online franšíza Kinekusu nás požiadala o pomoc s nastavením finančných kontrolných nástrojov. Pravidelnými biznis konzultáciami sme pomohli vytvoriť automatizované reportingové nástroje na plánovanie cashflow-u, okamžitý výpočet výsledovky a burn-rate (ako dlho firma prežije pri súčasných nákladoch a výnosoch).