condu proesny audit

Procesný audit

Optimalizujte svoju činnosť pomocou procesného autidu a manažmentu zmien.

Napíšte nám

Procesný audit je navrhnutý tak, aby vám pomohol odhaliť úzke miesta a zlepšiť procesy čím vám otvárame cestu k vyššej efektívnosti a zvýšenej ziskovosti.

Vyskúšajte si výhody procesného auditu

Posilnite svoje podnikanie pomocou procesného auditu. Identifikuje neefektívnosť, zlepšite kvalitu dodania vašich produktov a služieb, zvýšte produktivitu a profitabilitu vášj firmy.

konzistentnosť

Zvýšenie efektívnosti

• nastavené procesy

• zvýšená kvalita

• spokojný zákazníci

konzistentnosť

Zníženie nákladov

• optimalizované náklady

• rozdelené zdroje

• zvýšená profitabilita

konzistentnosť

Dodržanie predpisov

• dodržané normy

• manažované riziká

• konzistentnosť

Príklad zo živa na procesný audit

Pizza Smejo, dlhoročná pizzeria v Nitre, čelila počas pandémie Covid 19 existenčným problémom, ktoré ovplyvnili jej finančné zdravie. Prostredníctvom procesného auditu sme optimalizovali náklady na receptúry, optimalizovali náklady a identifikovali kľúčový biznis, výroba a rozvos pizze, na úkor ostatných čiastkových biznisov. Procesný audit viedol k obnoveniu zdravej profitovej marži, čím sa podnik stal opäť ziskovím.

Kroky procesného auditu od mapovania až po zrealizovateľné odporúčania

Úspešné procesné audity si vyžadujú spoluprácu a zapojenie všetkých zainteresovaných strán. Náš tím úzko spolupracuje s vašimi zamestnancami v troch fázach: mapovanie procesov, analýza nedostatkov a spísanie zrealizovateľných odporúčaní. Týmito krokmi procesný audit podporuje kultúru neustáleho zlepšovania a zabezpečuje, aby sa všetci cítili zapojení a investovali do procesného auditu čas a energiu.

operatívna transformácia

Mapovanie procesov

Vytvoríme vizuálne mapy procesov alebo vývojové diagramy, ktoré vám pomôžu pochopiť vaše súčasné pracovné postupy, identifikovať neefektívnosť a určiť príležitosti na zlepšenie.

transformácia operačného modelu

Analýza nedostatkov

Porovnaním vašich procesov s osvedčenými postupmi v odvetví odhalíme nedostatky a oblasti, v ktorých je možné vykonať vylepšenia, a zosúladíme vaše činnosti s poprednými štandardmi.

podniková transformácia

Zistenia a odporúčania

Spracujeme naše zistenia a predložíme vam konkrétne odporúčania prispôsobené potrebám vašej firmy, tak aby ste vedeli zaviesť zmysluplné zmeny alebo vám pomôžeme s manažmentom zmien.

Odhaľte potenciál svojich procesov

Kontaktujte nás ešte dnes a poraďte sa s nami, ako vám procesný audit môže pomôcť zefektívniť prevádzku, zvýšiť efektivitu a podporiť rast firmy.