Inflácia a jej dopad na financie zamestnancov

Optimalizácia

November 5, 2023

V časoch, keď sa náklady života zvyšujú rýchlejšie než platy, mnoho Slovákov sa obracia na svoje úspory, aby si zachovali súčasný štandard. Podľa štúdie spoločnosti Mercer viac ako tretina zamestnancov využívala svoje rezervy pre zvládnutie inflácie.

Firmy si uvedomujú, že finančné problémy zamestnancov môžu negatívne ovplyvniť ich prácu. Preto prichádzajú s rôznymi programami a nástrojmi pre finančné vzdelávanie, ktoré by mali pomôcť zamestnancom v tvrdších ekonomických podmienkach.

Závery štúdie od Merceru poukazujú na to, že ponúkanie takýchto benefitov môže byť kľúčom nielen k udržaniu produktivity, ale aj k efektívnemu získavaniu a udržiavaniu talentovaných pracovníkov. Viac než polovica z nich si musela obmedziť výdavky a takmer 40 % sa muselo dotknúť svojich úspor.

Pre podniky, zvlášť tie menšie a stredné (SME), je dôležité rozšíriť paletu benefitov a finančných nástrojov, ktoré pomôžu zamestnancom lepšie zvládať ich osobné financie. Patrí sem napríklad poskytovanie zliav alebo prístup k vzdelávacím programom o investovaní.

Rady pre SME na Slovensku:

  1. Implementujte služby virtuálneho CFO: Virtuálny CFO môže poskytnúť SME strategické finančné poradenstvo, pomôcť s cashflow a identifikovať oblasti pre zníženie nákladov, čo je v časoch inflácie kľúčové.
  2. Zamerajte sa na finančné vzdelávanie zamestnancov: Organizujte pravidelné workshopy a školenia, kde zamestnanci môžu získať znalosti o osobných financiách a investovaní.
  3. Ponúknite personalizované finančné konzultácie: Umožnite zamestnancom prístup k jednorázovým alebo pravidelným konzultáciám s finančným poradcom, aby lepšie zvládli svoj rozpočet a úspory.
  4. Zavádzajte flexibilné pracovné modely: Hybridný pracovný model môže pomôcť zamestnancom ušetriť na nákladoch spojených s dochádzaním do práce a zvýšiť ich celkovú spokojnosť.
  5. Podpora duševného zdravia: Nezabúdajte na dôležitosť psychického blahobytu vašich pracovníkov. Flexibilný pracovný čas, podpora voľného času na zvládanie osobných záležitostí a programy na podporu duševného zdravia sú dnes už nevyhnutnosťou.

Z prieskumu ďalej vyplýva, že zamestnanci cenia osobné interakcie na pracovisku a preferujú model, ktorý umožňuje kombináciu práce z domu a z kancelárie. Významné je, že aj v ére digitálnej práce si ľudia stále vážia pocit príslušnosti a spoločenstva. Na druhej strane iba malý podiel zamestnancov by volil výlučne pracovisko bez možnosti hybridnej práce, čo svedčí o tom, že flexibilita a work-life balans sú v dnešnej dobe kľúčové.

Chcem sa odborne poradiť

Vynaložíme maximálne úsilie, aby sme identifikovali váš problém a navrhli efektívne riešenie