Biznis mentoringom na roztrieštenú pozornosť a neefektivitu

Biznis mentoring

Profil spoločnosti a formulácia problému

Dobromyseľ je značka, ktorá je riadená energetickou majiteľkou, ktorá paralelne zastrešuje a riadi niekoľko spolu súvisiacich biznisov v oblasti zdravej výživy. Každý biznis si však vyžaduje svoj čas a energiu, a to bol najväčší problém a zároveň aj priestor pre biznis mentoring. Majiteľka nemala predstavu, koľko času venuje jednotlivým oblastiam, a ani prehľad nad výkonnosťami jednotlivých biznisov. Biznis mentoringom sme jej pomohli rozmeniť súvisiace biznisy na samostatne fungujúce entity a spracovali ich cez výsledovku až po budúcu cenotvorbu.

Roztrieštená pozornosť prináša frustráciu a neefektivitu

Fragmentované uvažovanie viedlo majiteľku k silnému vyťaženiu a neefektívnej alokácii zdrojov. Počas biznis mentoringu sme sa spolu smes majiteľkou pozreli aj na osobný rozmer podnikania.

Identifikovali sme:

  • hlavné motivátory,
  • dôvod a zmysel, prečo sa dané aktivity dejú
  • očakávania voči obchodným partnerom a zamestnancom

V neposlednom rade sme adresovali, čo je majiteľka ochotná obetovať pre biznis a akú má víziu do budúcna vo finančnej rovine.

Na základe týchto úvodných hypotéz sme  počas biznis mentoringu rozobrali každý z biznisov do detailu po finančnej stránke a vyrátali priemernú kompenzáciu na biznis. Vďaka unifikovanej metrike hodinovej kompenzácie sme vedeli identifikovať 2 nosné biznisy, ktoré budeme ďalej rozvíjať počas nasledujúceho biznis mentoringu a pripravili sme nové metódy cenotvorby tak, aby reflektovali požadovanú kompenzáciu vzhľadom na alokovaný čas majiteľky.

Počas biznis mentoringu sme vytvorili spoluprácu na úrovni validácie nových biznisových ideí. Na základe prvotných poznatkov a hypotéz sme validovali feasibilitu daného nového biznisu a pripravili niekoľko variánt výpočtu. Postupne cez biznis mentoring sme pomáhali validovať tieto biznisy pomocou agitácie potencionálnych záujemcov o spoluprácu alebo rýchlym prieskumom trhu.

Mala som veľa rozbehnutých projektov a málo času na ne. Čas bol celkovo môj najväčší problém. Nemala som ani potuchy, koľko času v realite vlastne jednotlivým pracovným oblastiam venujem a biznis mentoring mi to doslova pomohol rozmeniť na drobné. Biznis mentor mi nastaviť cenotvorbu pri výrobe produktov v dvoch typoch môjho podnikania, ušetrili mi tým čas, čo som potrebovala ako prioritu. Navyše mi každý môj nápad premietol do čísiel a výpočtov. Biznis mentor mi pripravili tabuľky, ktoré využívam doteraz. Bola som prekvapená, koľko biznis mentor generuje nápadov v akejkoľvek oblasti podnikania. Biznis mentoring mi tiež priniesol podporu v podnikaní v oblasti, v ktorej som sa necítila doma a istotu, že sa na biznis mentora môžem kedykoľvek obrátiť. Reaguje pohotovo a rýchlo, a to je to, čo podnikateľ potrebuje. Obrovské plus sú kontakty, ktoré biznis mentor má a vedia pomôcť, a to ako prepájajú ľudí, ktorí by sa mohli navzájom potrebovať pri podnikaní.”

PhDr. Miriam L., konateľka

Dobromyseľ

Chcem sa odborne poradiť

Vynaložíme maximálne úsilie, aby sme identifikovali váš problém a navrhli efektívne riešenie