Výhody finančného plánu pre e-shop

Virtuálny CFO, Biznis mentoring

Profil spoločnosti a formulácia problému

Kinekus je sieť 12 kamenných predajní na Slovensku, jednej v Česku, online obchodu a veľkoobchodu s ročnou tržbou cez 35 mEur. Jedná sa o sieť tradičných slovenských obchodov, ktorá pomáha vytvoriť lepšie domácnosti, krajšie záhrady a lepšie vybavené dielne.

Online franšíza Kinekus nás požiadala o pomoc s nastavením finančného plánu a finančných kontrolných nástrojov. Pomohli sme vytvoriť automatizované reportingové nástroje pre finančný plán na plánovanie cashflow-u, okamžitý výpočet výsledovky a burn-rate (ako dlho firma prežije pri súčasných nákladoch a výnosoch).

Finančný plán na nasledujúci rok a rýchly zvrat

Biznis mentoring sme bežali prvé 4 mesiace na týždennej báze a od 5. mesiaca uskutočňujeme v dvojtýždňovom intervale. Ku koncu roka 2021 sme doplnili biznis mentoring o celodenné pracovné stretnutie na tému “plánovanie aktivít na rok 2022 pomocou metodológie Balanced Scorecard”, ktoré služílo na tvorbu finančného plánu. Balanced Scorecard slúži ako hlavná strategická mapa, kde je definovaný finančný plán a primárne ciele na rok 2022 s vyčísleným dopadom plánovaných aktivít na rozpočet, obrat a profit.

Aj napriek pripravenému finančnému plánu na rok 2022 svet biznisu je nepredvídateľný a je potrebné okamžite reagovať už pri počiatočných symptómoch. Správny finančný plán s pravidelným biznis mentoringom umožňuje rýchlo reagovať na nový normál, na ktorý sme sa s klientom nastavili a upravili aj finančný plán následne. V marci 2022 nastalo ochladenie trhu a tržby klesli o viac ako 35% voči marcu minulého roku. Posledných 5 mesiacov sme spolu pracovali na zbieraní dát do finančného plánu, tvorení cashflow a burn-rate reportov. Cez pripravený burn-rate sme vypočítali, ako dlho pri novom normále dokáže firma fungovať za nezmenených podmienok, čo slúžilo ako základ pre updatnutý finančný plán. Na základe týchto poznatkov sme okamžite upravili náklady a prispôsobili aj stav zamestnancov. Tieto zmeny umožnili naďalej plánovať expanziu, tým pádom zväčšovať podiel na trhu.

Do condu sme prišli s potrebou upratania si náhľadov na cashflow, ekonomiku a finančný plán v našom podnikaní. S jeho usmernením sme si pripravili kontrolné nástroje finančného plánu, vďaka ktorým máme prehľad o tom, ako sa nám finančné prostriedky vo firme pohybujú. Naše očakávania boli naplnené a postupne sme spolu vo firme objavili aj hlbšie problémy v plánovaní a exekúcii, ktoré spolu aktuálne riešime. Biznis mentoring v condu a finančný plán priniesol do našej spoločnosti nové a neovplyvnené pohľady na to, čo robíme, alebo by sme mohli robiť. Poradenstvo v condu by som určite odporučil.”

Mgr. Martin Š., konateľ

Kinekus - online franšíza

Chcem sa odborne poradiť

Vynaložíme maximálne úsilie, aby sme identifikovali váš problém a navrhli efektívne riešenie