virtuálna asistencia

Virtuálna asistentka

Neproduktívnu prácu, ktorú nemáte radi a brzdí rast biznisu, online asistent spraví za vás

Napíšte nám

Služby vitruálneho asitenta staviame na skúsenostiach

Minimalistický a spoľahlivý prístup našich online asistentiek odrážame v každej úlohe, ktorú nám delegujete

administratíva

Administratíva

Online spravovanie diára, kalendára, organizovanie služobných ciest

Písanie zápisov zo stretnutí a prepis zvukových nahrávok a videí

Digitalizácia dokumentov

Vedenie firemnej databázy

Vystavovanie a odosielanie faktúr, sledovanie záväzkov / pohľadávok a posielanie pripomienok

kreatíva

Kreatíva

Vytváranie tabuliek, grafov v Exceli alebo Tabuľkách Google

Tvorba prezentácií 

Online prieskum / Mystery shopping

Porovnávanie, triedenie a analýza existujúcich informácií

Korektúra, formátovanie a úprava dokumentov

nákup / dopyt

Nákup / dopyt

Koordinácia nákupu výrobných a nevýrobných materiálov a služieb

Spracovanie dopytov, zhromažďovanie a spracovanie cenových ponúk 

Komunikácia so zákazníkmi a dodávateľmi (e-mail, telefón)

Riešenie reklamácií od zákazníkov alebo dodávateľov

Symbióza medzi biznisom a virtuálnou asistentkou je kľúčová pre plynulý chod biznisu

Dedikovaná virtuálna asistentka zmanažuje rad rôznych odborných zadaní aj mimo vlastnú expertízu. Úlohy mino expertízy delegujeme na iné virtuálne asistentky alebo na externý tím, aby sme dosiahli požadované výsledky a vašu spokojnosť.

Voľnosť. Rast. Prínos.

Neproduktívnu prácu spraví online asistentka za vás

Riadenie firmy vyžaduje priestor a odbremenenie od rutinných alebo ad hoc prevádzkových úloh. Neproduktívnu prácu (ktorú nemáte radi) za vás urobí virtuálna asistentka a vy sa môžete venovať ďaľšiemu rozvoju firmy alebo tomu, čo vás baví.

Neproduktívnu prácu spravíme za vás

Krok 1. Zadanie požiadavky

Všetko, s čím potrebujete pomôcť od online asistenta, napíšte do kontaktného formulára a stanovte si termíny, do kedy potrebujete úlohy vyriešiť. Naše virtuálne asistentky tak dokážu rýchlejšie reagovať na vaše potreby.

Krok 1. Zadanie požiadavky

Krok 2. Cenová ponuka

Cenovú ponuku na online asistenta zašleme do 48 hodín od zadania dopytu. Počas spracovania žiadosti vás môžu naše virtuálne asistentky kontaktovať, aby lepšie porozumeli vášej potrebe a pripravili pre vás ponuku.

Krok 2. Cenová ponuka

Krok 3. Nastavenie spolupráce s online asistentom

Po schválení rozsahu prác a cenovej ponuky podpíšeme rámcovú zmluvu o spolupráci. Dohodneme sa aj na postupe zadávania úloh a ich schvaľovaní. Týmto efektívne znížime nadprácu a virtuálne asistentky sa plnohodnotne sústredia na plnenie vašich úloh.

condu - Pomáhame
biznisu rásť

Získajte čas pre váš biznis vďaka virtuálnej asistentke

Naše virtuálne asistentky sa postarajú o neproduktívu prácua vy sa možete naplno venovať vásmu biznisu alebo jednoducho tomu čo vás baví .