90% podnikateľských plánov začínajúcich firiem nie sú ziskové

Biznis mentoring

Profil spoločnosti a formulácia problému

Slovak Business Agency je inštitúcia vytvorená spoločnou iniciatívou Európskej únie a vlády SR. Účelom agentúry je pomáhať začínajúcim podnikateľom a malým a stredným podnikom pri vzniku a rozvoji ich podnikania.

Primárnym cieľom školenia a poradenstva pre klientov SBA je pomôcť začínajúcim podnikateľom v počiatočných fázach podnikania, tvorbe podnikateľského plánu alebo už etablovaným podnikateľom zlepšiť ziskovosť ich podnikania, pripraviť expanzný podnikateľský plán a tak pomôcť biznisu rásť. V rámci našich konzultácií s klientmi sa zameriavame na overovanie počiatočných hypotéz a tvorbu podnikateľských plánov, financovanie podnikania a finančný manažment.

Validácia podnikateľského plánu a overenie hypotéz

Každý podnikateľský nápad začína chaotickým, krehkým nápadom s mnohými nedostatkami, ktorý hje potrebné upratať do podnikateľského plánu. Mnohokrát tento zámer „odobrí“ len najbližšia rodina a priatelia, no chýba druhý názor z praxe v danej oblasti. Spolu s našimi klientmi prehodnocujeme ich motiváciu pre začatie podnikania, ich detailné predstavy a validujeme podnikateľský plán prostredníctvom Business Model Canvas-u.

Business Model Canvas pomáha eliminovať nadmernú orientáciu na produkty, zohľadňuje všetky dôležité prvky a identifikuje oblasti, ktoré sú potrebné pre podnikateľský plán. Model je rozdelený do 3 základných jednotiek pozostávajúcich z 9 častí:

  • ČO je predmetom podnikateľského plánu (pridaná hodnota, zákaznícke vzťahy, distribučné kanály a zákaznícky segment)
  • AKO to bude fungovať (kľúčové aktivity, zdroje a partneri)
  • KOĽKO to bude stáť a ako to bude zarábať (nákladová štruktúra a tržby)

Klienti sa zvyčajne stretávajú s problémami podnikateľského plánu na dvoch úrovniach. Na prvej úrovni klient nemá komplexný pohľad na biznis – riešime 2-3 časti z podnikateľského plánu, ktoré potrebujú detailnejšie rozpracovať. Na druhej úrovni takmer 90 % klientov nikdy neurobilo rýchlu kalkuláciu a zvyčajne ich podnikateľský plán nie je ziskový. Vďaka biznis mentoringu pomáhame klientom usmerniť ich podnikanie, vytvoriť podnikateľský plán, prípadne zastaviť stratové nápady v zárodku. Tým pádom naši klienti môžu využívať dostupné zdroje efektívnejšie.

"Condu sme oslovili s potrebou pomôcť našim klientom lepšie pochopiť ich podnikateľský plán a naučiť sa validovať ich podnikateľský plán aj z pohľadu čísel a feasibility. Pavol s nami odškolil a odkonzultoval stovky hodín, na ktorých, správne zvoleným prístupom ku klientom, trefne a najmä prakticky demonštroval na príkladoch podnikateľských plánov už fungujúcich firiem ich efektívnosť, resp. nedostatočnosť. V prípade začínajúcich biznisov, sa na podnikateľský plán pozerali spolu a na príklade konkrétnej biznis idey aj validovali jej štruktúru a schopnosť generovať zisk. Ak máte ešte iba biznis ideu alebo naopak stagnujúci biznis, Pavol Duchoň vás touto etapou prevedie a bez modrín :).”

Ing. Michaela Sukovská, Manažér Akceleračného programu

Slovak Business Agency

Chcem sa odborne poradiť

Vynaložíme maximálne úsilie, aby sme identifikovali váš problém a navrhli efektívne riešenie