Trojboj na úrovni nízkej marže, strate a poklese tržieb

Biznis mentoring, Virtuálny CFO

Profil spoločnosti a formulácia problému

Pizza Smejo je jedna z najstarších pizzerií v Nitre s 13 ročnou históriou. Počas pandémie Covid-19 bol gastro sektor vystavený extremnému tlaku, čo sa prejavilo na zdraví a finančnej profitabilite aj Pizza Smejo. Proces transformácie pizzerie sme začali biznis mentoringom spolu s majiteľkou, kde sme iniciovali budovanie vzťahu založenom na dôvere a odbornom poradenstve. Primárne sme si nastavili smerovanie biznisu a začali sme s nastavením financíí cez optiku profitovej marže.

Úloha 1 - zvýšiť maržu

V spolupráci s majiteľkou sme pripravili robustnú štatistickú zbernicu založenú na presných gramážach receptúry - nákladových položkách podľa receptov. Základ nám umožnil analyzovať AS IS stav, kde sme zistili, že COGS je cez 40%, čo bolo alarmujúce, a dalo nám to podnet na vytvorenie TO BE stavu. V TO BE stave sme upravili cenotvorbu tak, aby COGS bolo pod 20%, čo nám umožnilo vyprodukovať zdravú maržu.

Úloha 2 - dostať pizzeriu do plusu

V ďalšom kroku sme zrevidovali všetky výdavky, upravili nevyhnutné formy pracovných úväzkov a zoptimalizovali daňové a odvodové zaťaženie. V neposlednom rade sme pozvoľne zriedili produktové portfólio a nechali iba hlavnú časť, a to donášku píc. Tým pádom sme odstránili stratové časti biznisu a vo štvrtom mesiaci od spolupráce sme dostali pizzeriu do kladných čísel.

Úloha 3 - získať väčší podiel na trhu

Zvýšením cien koncom roka 2021 sme predpokladali 15% pokles počtu predaných kusov. Pri porovnaní výsledkov za rovnaké obdobie sme síce dosiahli pokles 19%, ale udržali sme rovnaký obrat. Tento pokles otvára príležitosti na ďalší biznis development, a to najmä v správnom adresovaní niekoľkých homogénnych skupín: majitelia prevádzok bez kuchyne, zohraté pracovné partie alebo rôzne firemné oslavy, utužovanie kolektívu (teambuilding), a pod.

Do condu som prišla s potrebou riešiť chod prevádzky po finančnej stránke. Transformácia mi priniesla perfektný prehľad o tom, ako sa nám darí. Plus, k tomu čísla, ktoré neklamú. V spolupráci sme nastavili kompletne cenotvorbu, reorganizovali pracovné pozície, delegovali povinnosti zamestnancov, nastavili mzdy a na pravidelnej báze sledujeme výdavky. Moje očakávania boli kompletne splnené, určite doporučujem konzultácie s condu. Bonusom je dar p. Duchoňa motivovať ľudí.”

Soňa Kolenčíková, konateľka

Pizza Smejo

Chcem sa odborne poradiť

Vynaložíme maximálne úsilie, aby sme identifikovali váš problém a navrhli efektívne riešenie